תב"ע 2018-03-08T05:53:47+00:00
תב"ע - תכניות בנין עיר

תב"ע מגדירה את השימושים המותרים בקרקע ואת זכויות הבניה במגרש.
במידה ובפרויקט יש צורך באיחוד וחלוקה או תוספת זכויות
במידה ונדרש לערוך תכנית בינוי או תכנון כולל לשכונה, למתחם.
תכנית אב, תכנית מפורטת או תב"ע נקודתית
נערוך תכנית הכוללת תשריט, תקנון ונספחים מקצועיים בשילוב יועצים
נטפל באישור התכנית מול הועדה לתכנון ובניה.
באופן כזה תוכלו להמשיך להגשת היתר אחרי שנושא התב"ע הוסדר.
אנחנו מנוסים בהגשה לוועדות השונות בסמכות מקומית או מחוזית.
אנחנו עובדים עם יזמים פרטיים ורשויות מקומיות
מצויים בכל ההליכים החדשים של משרד הפנים ובתיקונים האחרונים לחוק.
כמובן, מקפידים להתעדכן על כל חידוש בתחום.
.

תב"ע עירית פתח תקוה

תכנית לקיבוץ שטחי ציבור מפוזרים בשולי שכונת מתפתחת לצורך הקמת בית ספר חדש.
החלפת שטחים ליעודים שצ"פ ושב"צ ללא שינוי בשטח הכולל, הוספת זכויות בניה לענין מס' קומות ושטחי בניה לפי תיקון 101 לתכניות בסמכות ועדה מקומית תיאום מול איכ"ס, משרד התחבורה וקווי דלק.
שטח התכנית: 30 דונם

תב"ע אור עקיבא

תכנית הרחבת השימוש כשטח מסחרי ביעוד תעשיה. הגדלת זכויות הבניה והוספת קומות לפי תכנית המתאר שבהליכי הפקדה.
שטח התכנית: 4 דונם

תב"ע חדרה

תכנית איחוד וחלוקה מחדש למתחם מסחר ועסקים באזור התעסוקה המערבי בחדרה.
חלוקת הזכויות בין 2 תאי השטח וקביעת מגבלות בניה לענין גובה, מספר קומות מרתפי חניה. תיאום נספח תנועה. כולל נספח בינוי .
שטח התכנית: 24 דונם

תב"ע זכרון יעקב

תכנית להסדרת זכויות בניה למגרש בשכונה חדשה.
הוספת שטחי בניה לפי תיקון 101 לתכניות בסמכות ועדה מקומית

יצירת קשר

פה לכל משאלה,

מלאו את הטופס ואחזור בהקדם: